Heritage Ambassadors
Year Heritage ambassador Chief coordinator 「承傳保羅」學生大使統籌
(Form 5, 2022-2023) Leung Tin Wai Vince 梁天懷

Year Heritage ambassador Vice-coordinator 「承傳保羅」學生大使副統籌
(Form 4, 2022-2023) Au-Yeung Anton 歐陽俊軒
(Form 5, 2022-2023) Poon Hoi Yui Horus 潘愷睿
(Form 5, 2022-2023) Tung Yau Sang 董宥生
(Form 5, 2022-2023) Yang Fei Chi 楊非池

Year Heritage ambassador 「承傳保羅」學生大使
(Form 2, 2022-2023) Chan Chun Hei Alden 陳鋑羲
(Form 2, 2022-2023) Chan Hin Kiu Hugo 陳衍橋
(Form 5, 2022-2023) Chan Ho Fung Rio 陳浩鋒
(Form 2, 2022-2023) Chan King Sum Samuel 陳敬森
(Form 2, 2022-2023) Chan Lok Hei 陳樂希
(Form 4, 2022-2023) Chan Sung Long 陳崇朗
(Form 4, 2022-2023) Chau Isaac Samuel 周啟晞
(Form 1, 2022-2023) Chau Kun Fung Moses 周貫鋒
(Form 1, 2022-2023) Cheng Kai Hei Cybi 鄭棨晞
(Form 2, 2022-2023) Cheng King Hei Kingsley 鄭敬羲
(Form 5, 2022-2023) Cheng Sze Ming 鄭思銘
(Form 5, 2022-2023) Cheng Yee Him 鄭以謙
(Form 3, 2022-2023) Cheung Gabriel Yat Kiu 張一翹
(Form 3, 2022-2023) Cheung Ho Kwan 張皓鈞
(Form 2, 2022-2023) Cheung Ting Yu 張廷羽
(Form 1, 2022-2023) Chong Tsz Fung Davis 莊子鋒
(Form 2, 2022-2023) Chow Si Wang Neron 周思泓
(Form 4, 2022-2023) Choy Chung Hei 蔡呈希
(Form 1, 2022-2023) Chu Tsz Ho Arthur 朱梓皓
(Form 1, 2022-2023) Fan Kin Fung Matthew 樊建豐
(Form 3, 2022-2023) Fok Marcus Wai Sen 霍韋臣
(Form 3, 2022-2023) Hung Chi Ho Edward 洪智皓
(Form 3, 2022-2023) Ke Tat 柯達
(Form 5, 2022-2023) Ko Ka Him Samuel 高家謙
(Form 4, 2022-2023) Kwan Nok Yin 關諾賢
(Form 5, 2022-2023) Ku Ryan Chun Wing 古晉穎
(Form 3, 2022-2023) Lam Chung Ming Timothy 林重皿
(Form 2, 2022-2023) Lam Kwan Leong Alva 林君亮
(Form 4, 2022-2023) Lam Tai Yin Charles 林泰然
(Form 1, 2022-2023) Lam Yan Shing Oliver 林恩成
(Form 5, 2022-2023) Lam Varian 林弈行
(Form 3, 2022-2023) Lau Chun To Zachary 劉雋韜
(Form 4, 2022-2023) Lau Chun Yin 劉俊言
(Form 4, 2022-2023) Lau Ka Long 劉家朗
(Form 5, 2022-2023) Lau Wai Hin 劉瑋軒
(Form 5, 2022-2023) Lau Yue Ching 劉諭澄
(Form 3, 2022-2023) Law King Yin 羅璟賢
(Form 1, 2022-2023) Law Yu Shing Carter 羅羽昇
(Form 1, 2022-2023) Lee Alden 李廷譽
(Form 3, 2022-2023) Lee Sung Hei Matthew 李崇熹
(Form 1, 2022-2023) Leung Man Nok Cyrus 梁文諾
(Form 1, 2022-2023) Leung Timothy Tsz Wo 梁子和
(Form 5, 2022-2023) Li Bryan 李冠鋒
(Form 4, 2022-2023) Liang Yuezhe 梁閱晣
(Form 4, 2022-2023) Lo Hoi Him Joseph 羅凱謙
(Form 3, 2022-2023) Lu Kenneth 盧添翼
(Form 5, 2022-2023) Mak Chun Hei Ronald 麥晉熙
(Form 4, 2022-2023) Mak Wai Nok Enoch 麥偉諾
(Form 3, 2022-2023) Man Ho Lam 萬浩霖
(Form 4, 2022-2023) Mok Chun Daniel 莫進
(Form 3, 2022-2023) Ng Chun Hei 吳駿希
(Form 3, 2022-2023) Ng Hin Lam Harvey 吳衍霖
(Form 1, 2022-2023) Ng Kei Nam Jasper 吳紀楠
(Form 4, 2022-2023) Poon Chung Hei 潘頌熹
(Form 5, 2022-2023) Poon Hin Yu Stephen 潘衍儒
(Form 4, 2022-2023) Shek Chi Chung 石智充
(Form 4, 2022-2023) Shiu Chun Fai 邵振輝
(Form 4, 2022-2023) Shum Cheuk Yin Donald 沈焯然
(Form 3, 2022-2023) So Joshua Chun Him 蘇俊謙
(Form 3, 2022-2023) Sze Cheuk Kit 施卓傑
(Form 3, 2022-2023) Tai Ho Him Matthew 戴皓謙
(Form 5, 2022-2023) Tsang Ho Hin 曾浩軒
(Form 2, 2022-2023) Tsang Ho Yin 曾皓言
(Form 2, 2022-2023) Tsang Tsz Hei 曾子晞
(Form 3, 2022-2023) Tse Kai Him Trevor 謝啟謙
(Form 5, 2022-2023) Tsoi Tsz Wai 蔡子為
(Form 1, 2022-2023) Tsui Chun Ting Nathaniel 徐溍霆
(Form 3, 2022-2023) Tsui Ka Chun Gabriel 徐家進
(Form 4, 2022-2023) Wan Ka Chun 尹嘉駿
(Form 3, 2022-2023) Wan Yiu Jing Nicholas 尹耀正
(Form 3, 2022-2023) Wang Chris Sen Yu 王晨宇
(Form 1, 2022-2023) Wong Cheuk Him Himson 王卓謙
(Form 5, 2022-2023) Wong Ming Chun Daryl 黃明臻
(Form 4, 2022-2023) Wong Ki Ching 黃奇正
(Form 4, 2022-2023) Wong Lok Hin 黃樂軒
(Form 5, 2022-2023) Wong Tin Long 黃天朗
(Form 3, 2022-2023) Wong Pak Hei 王柏晞
(Form 5, 2022-2023) Woo Sung Tak Jeremy 吳崇德
(Form 3, 2022-2023) Wu Lu 吳律
(Form 1, 2022-2023) Xiang Alan 向洋
(Form 3, 2022-2023) Yeung Ho Lun 楊浩倫
(Form 1, 2022-2023) Yeung Long Hei Angus 楊朗希
(Form 2, 2022-2023) Yeung Xing Hei Harrie 楊承熹
(Form 3, 2022-2023) Yim Wai Lun Warren 嚴韋麟
(Form 4, 2022-2023) Yu Lik Hang Lincoln 余歷行
(Form 2, 2022-2023) Yuen Tsz Hin 袁旨岍
(Form 4, 2022-2023) Zhou Tsz Ching Jason 周梓承

Year Publicity Team
(Form 5, 2022-2023) Cheung Chee Shing Alex 張志誠
(Form 4, 2022-2023) Lau Chun Him Ivan 劉俊謙

Year College TV Team
(Form 4, 2022-2023) Cheng Yiu Chun Adan 鄭耀遵
(Form 1, 2022-2023) Leung Man Nok Cyrus 梁文諾